Нашата мисия е да бъдем лидер в обслужването на мобилни устройства през целия им жизнен цикъл


Проверете статуса на Вашата поръчка

Може да намерите необходимата за попълване информация във Вашата сервизна поръчка

Сервизна Информация и Съвети

ПОЛИТИКА ОТНОСНО „БИСКВИТКИТЕ“

“COOKIES”

Гаранция

Гаранционни продукти и гаранция от сервиз Булграм ЕООД

Оторизиран сервиз

Какво е оторизиран сервиз?

 Следпродажбеното обслужване може да бъде извършвано по друг, по иновативен начин. 

Булграм ЕООД непрекъснато си сътрудничи със своите партньори в различни насоки и проекти за повишаване качеството на предлаганите услуги.