25


25/05/2018

Новини от Булграм ЕООД

Защита на личните данни от 25.05.2018г.

Политика на Булграм за защита на личните данни

Уважаеми клиенти и партньори,

От днес (25.05.2018г.) е в сила новата европейска директива за защита на личните данни - регламент 2016/679/(General Data Protection Regulation - GDPR) на ЕС, който ще се прилага във всички държави-членки. Тази регулация е със силата на закон и се отнася до това как различните компании обработват личните данни на физически лица и какви са правата на техните потребители. Новата правна рамка запазва редица основополагащи принципи и понятия от съществуващата към момента нормативна уредба, но в същото време, с въвеждането на GDPR,  влизат в сила и по-високи стандарти, с които се  увеличават правата на физическите лица да определят кой, как, за колко време може да оперира и какво точно да може и да не може да прави с вашите лични данни. Този регламент касае всички фирми, регистрирани в ЕС или такива, които не са регистрирани, но обработват лични данни на граждани от общността.

Когато споделяте лични данни с нас ние ги обработваме съгласно всички законови изисквания. Ние формулирахме нашата политика за работа с лични данни с цел максимално да защитим вашия интерес. Моля, прочетете внимателно цялата информацията тук, и ако имате въпроси, се свържете с нас. 

От екипа на Булграм