25


09/07/2018

Новини от Булграм ЕООД

Гаранция за качество

Контрол от производителя

Булграм ЕООД е оторизан GSM сервиз. Като оторизиран сервиз ние сме подложени на стриктен контрол от всички производители. В рамките на последните 18 месеца Булграм бе проверени три пъти от Samsung. Проверката се осъществява под формата на оперативен одит на всички бизнес процеси и процедури. 

Оперативен одит включва различни теми като:
Обследване на физическата среда и оборудване. 
Спазване на процедурите на производителя като се наблюдава обработката на извадка от устройства във фирмата.
Мерки за безопасност.
Система за обучение на персонала и други. 

За тази цел Samsung използват услугите на една от най-престижните, най-добрите в одиторския бранш и лидер на европейския пазар компании. Групата се фокусира върху инспекциите на превозни средства и технически системи, но предлага и други услуги като инженеринг за безопасност на процеси и консултиране - специализирани консултации и лабораторни анализи, инженеринг на проекти за химически заводи. Компанията предлага и обучение по безопасност на процесите и развитие на компетенциите.

Булграм ООД гарантира качество и професионализъм при осъществяване на предлаганите от нас услуги чрез стриктно следване на наложени от производителите доказани практики в следпродажбеното обслужване на мобилни устройства. Доказателство за това е поредният успешно преминат одит на Samsung, както и оценката на производителя в три поредни тримесечия Булграм получава Grade A.