25


09/04/2019

Новини

Ваучер за извънгаранционен ремонт

Получава се при покупка на мобилно устройство Samsung и Nokia

Ваучер за извънгаранционен ремонт на стойност 50 лева може да получи всеки, закупил мобилно устройство от магазин Bulgram CornerShop или онлайн на www.bulgramshop.com.


Ваучерът е с номинал 50лв. и има пореден номер. Съдържа уникалност чрез параметър IMEI на смартфона. Носи данни за модела на устройството и имената на приносителя. Служи за бонус-компенсация при извънгаранционни ремонти. Той е неразделна част от продажбата и се прикрепя към Гаранционната карта.


Не се връща паричната стойност от 50лв. при отказ от извънгаранционен ремонт в Булграм. Ако извършеният ремонт е със стойност по-малко от 50лв, остатъкът от сумата не се връща към клиента. Предоставяме бонус-компенсацията само в гаранционния период на устройството. Начисляваме отстъпката в извънгаранционния ремонт, без да има условие ваучерът да е физически наличен и предоставен в сервиза при приемане на поръчката заедно с гаранционната карта.


Ваучерът се предоставя от канали за продажба – Магазин, Он-лайн магазин, Продажба по телефон.