25


20/03/2015

Сервизна информация и съвети

Общи условия за сервизно обслужване

Права и задължения

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА  СЕРВИЗНО  ОБСЛУЖВАНЕ

(Валидни от 01.01.2017г.)

Булграм ЕООД е оторизиран сервиз от редица производители, пълният списък на които може да намерите тукФирмата осъществява своята дейност в пълно съответствие с българското законодателство и условията на всеки конкретен производител. 


Общи условия за приемане и сервиз на мобилно устройство


Телефони и други мобилни устройства за сервиз се приемат директно от Булграм ЕООД на адрес София, 1303, ул. Чипровци 7. Устройството може да бъде доставено лично или с куриер. Транспортните разходи (до и от сервиза) са за сметка на клиента и изпращането се извършва с избран от клиента куриер. За продукт в гаранция клиентът може да остави и в последствие получи обратно устройството си при търговеца, от когото е закупено.

Устройство се приема само с предварителна визуална инспекция. Тя не е достатъчна за пълното и точно диагностициране и установяване на реалното техническо състояние на устройството. При подробна диагностика на устройството от оторизирано техническо лице е възможно да бъдат открити повреди, незабелязани при неговото приемане. Това може да доведе до заключения и действия, различни от тези при предварителната визуална инспекция, както и до отказ на гаранционно обслужване.

При предаване на устройството клиента получава за подпис документ Сервизна поръчка на хартиен носител, с уникален идентификационен номер и попълнени данни за контакт, оплакването на клиента (симптоми за проявен дефект) и информация за устройството. По време на ремонта, всички данни от устройството могат да бъдат изтрити. Булграм ЕООД не е отговорен за наличните в устройството данни или за тяхното запазване и архивиране. Архивирането на данните в устройството е отговорност на клиента. С цел да се избегне забавяне и последващи усложнения е задължително премахването на всички Sim карти, карти памет и пароли от устройството. 

При подписване на Сервизната поръчка клиентът се съгласява, че предава устройство, което е използвано, със следи от употреба и че всички неизправности, скрити дефекти и вътрешни повреди, следи от неправилна употреба и неоторизирани модификации, които могат да се установят по време на диагностиката са възникнали преди предаването на продукта за сервиз. Актуалният статус на Сервизна поръчка може да бъде проверен на нашият уебсайт

С подписване на Сервизната поръчка клиентът се съгласява с всички описани тук условия за приемане и сервиз на мобилно устройство.


Специфични и допълнителни условия за приемане и сервиз на продукти в гаранция


За продукт в гаранция клиентът може да остави устройството си при търговеца, от когото е закупено, и то ще стигне до нас. Гаранционен ремонт се извършва срещу предоставени оригинален или копие от платежен документ, гаранционна карта, придружени с кратко описание на проблема (симптоми за проявен дефект), информация за устройството и данни за контакт с клиента. При приемане на телефон или друго мобилно устройство в нашата Приемна се извършва визуален оглед на външния вид на продукта в присъствието на клиента. Получените по куриер продукти се заснемат. 

Гаранционното обслужване на продуктите се извършва в съответствие с условията на конкретния производител. Според условията на някои производители телефони и други мобилни устройства, които не са произведени за европейските пазари, не подлежат на сервизно обслужване в Булграм. За всички мобилни устройства в гаранция диагностиката и ремонт на хардуера са безплатни. По преценка на Булграм ЕООД или на търговеца е възможно  мобилно устройство, предоставено за диагностика и ремонт да бъде заменено, а не поправено. Заменените части или продукт в гаранция стават собственост на производителя и се изпращат към него. Срокът за изпълнение на сервизната услуга за продукти в гаранция е до 30 дни от датата на рекламация, съгласно законодателството на Република България. 

Диагностицирането и отстраняването на хардуерни дефекти при гаранционни продукти, причинени от  неправилна употреба или по друг начин нарушени гаранционни условия, не се покрива от гаранцията и се заплаща от клиента. Гаранцията на мобилно устройство, предадено за диагностика и ремонт, може да бъде отказана и премахната ако някое от следните условия е налице:

(а) Дефекти причинени от неправилна употреба, в това число: следи от механично въздействие, удар, изпускане, температурно въздействие, излагане на прах, течности, влага, храна, напитки, животни, насекоми, растения, предмети и други фактори извън допустимите граници за нормална употреба или използването на продукта по начин различен от описания в ръководството на потребителя. 

(b) Ремонт извършен от неоторизиран сервизен център или от неоторизирано лице. 

(с) Използването на продукта заедно с аксесоари или зарядни, които не са одобрени от производителя. 

(d) Дефект в резултат на допълнително инсталиран или нелицензиран софтуер или модификация на съществуващия такъв.

(е) Продукт, чийто сериен номер (IMEI) е сменен, подправен или заличен.

(f) Други условия, включени в гаранцията на конкретния производител. 

При отказ на гаранционно обслужване на клиента се предоставя ценова оферта за извършване на извънгаранционен ремонт с валидност от 15 дни. Булграм ЕООД няма задължение да изготви нова оферта или предостави услуги в случай, че в горепосочения 15 дневен срок клиентът не се съгласи изрично с условията на вече направената първоначална оферта.


Приемане и сервиз на продукти без или с изтекла търговска гаранция


Извънгаранционното обслужване на телефони и други мобилни устройства се извършва в съответствие с актуалната ценова листа на Булграм ЕООД. Булграм ЕООД не се обвързва с конкретен срок за извършаване на услуги за продукти без или с изтекла търговска гаранция. 

Булграм предоставя 30 календарни дни гаранция на извършена услуга за телефони и други мобилни устройства с изтекла търговска гаранция при следните условия:

- Върнатото за повторен ремонт устройство не трябва да има повреди в резултат на неправилна употреба или по друг начин нарушени стандартни гаранционни условия (виж по-долу).

- Върнатото за повторен ремонт устройство е с дефектирала част, сменена при предишното приемане на устройството в сервиза.

- Срокът на гаранция започва от датата на напускане на сервиза, записана в издаден от Булграм сервизен протокол.


Предаване на мобилно устройство след сервизно обслужване

Клиентът получава мобилното си устройство обратно само след представяне на Сервизна поръчка или лична карта. При наличие на такси за части, услуги или задължения за извънгаранционен ремонт, те трябва да бъдат погасени предварително. Клиенти, желаещи да получат мобилното си устройство обратно по куриер, уточняват детайлите по изпращане с представител на сервизния център.

Отговорности

Булграм ЕООД се задължава да уведоми клиента чрез телефонно обаждане, SMS или e-mail:

- При промяна на предварително уговорените срокове за ремонт.
- При  отказване на гаранцията или възможността за ремонт на устройството поради форс мажорни обстоятелства извън контрола на Булграм ЕООД.
- Ако е необходима допълнителна информация свързана с поправката на  дефектите описани от Клиента или диагностицирани в сервиз.
- При завършване на сервизното обслужване на устройства, предадени лично от Клиент за диагностика и/или ремонт в офиса на Булграм ЕООД на адрес София, 1303, ул. Чипровци 7.

Булграм ЕООД не носи отговорност за:

- Загуба или увреждане на лична информация, програми или данни записани на мобилното устройство.
- Пропуснати ползи или възможности и загуби свързани с търговската дейност на Клиента.
- Повреди причинени по време на транспорта на устройството от и към сервиза.
- Съпътстващи продукти и аксесоари, които не са част от мобилното устройство, но са свързани/закрепени към него (защитни фолиа, стъкла, калъфки и др.).
- Нелицензиран софтуер, инсталиран на клиентските продукти.
- Състоянието на мобилното устройство след като напусне сервизния център.

Заплащане

Заплащането, ако е необходимо такова, е съобразно  актуалната ценова листа на Булграм ООД към момента на извършване на услугата. Извършените сервизни услуги могат да се заплащат в брой, с кредитна/дебитна карта или по банков път. 

При необходимост от доставка на резервни части или продукт срещу заплащане в случай на извънгаранционен ремонт, Клиентът се уведомява по телефон или e-mail за техните цени и евентуален срок за доставка. Булграм ЕООД работи само с оригинални части, доставени директно от производителя, и в този смисъл не носи отговорност за наличности и срокове на доставка при поръчка на неналични на склад части. Поръчката на части и продукти се извършва само ако устройството е оставено за ремонт в офис на фирмата или след предварително заплащане.

Булграм ЕООД не предлага резервни части за продажба. Ценова оферта за ремонт с включени резервни части се изготвя само в случай на предложение за извънгаранционен ремонт в Булграм ЕООД.

За обезпечаване на всички вземания на Булграм ЕООД, произтичащи от възложен извънгаранционен ремонт на устройство, Клиентът учредява залог върху предоставеното за ремонт устройство до окончателното погасяване на паричните си задължения.
Булграм ЕООД има право да се удовлетвори предпочтително без съдебна намеса от стойността на заложеното имущество относно всички свои вземания, произтичащи от възложения и приключен ремонт.
Булграм ЕООД може без допълнително уведомление до Клиента да упражни право на задържане върху предаденото му устройство след приключване на ремонта и до пълното удовлетворяване на всички свои вземания от Клиента.
Ако устройството/оборудването не е взето в рамките на 6 месеца след ремонта, клиентът се съгласява, че Булграм ЕООД ще упражни правата си на заложен кредитор  и ще реализира съответното устройство/оборудване, като с получената стойност ще покрие направените разходи по ремонта и обработката. След този срок Клиентът дава неотменимо съгласие без никакви претенции за цени, срокове и допълнителни условия на Булграм ЕООД да извърши посочените действия.

Отказ от договора от потребители

Право на отказ от договора имат единствено потребители по смисъла на § 13, т. 1 от ДР на Закона за защита на потребителите, които са сключили договори от разстояние. Потребителят има право да откаже от договора в срок от 14 дни от деня, следващ датата на сключване на договора. 

Упражняването на правото на отказ води до прекратяване на договорните отношения между Потребителя и «Булграм» ЕООД, като Потребителят е длъжен да вземе обратно предоставеното устройство, а «Булграм» ЕООД е длъжно да му върне получените парични средства. За да произведе действие отказът, Потребителят е длъжен да информира изрично «Булграм» ЕООД за решението си преди изтичане на 14 дневния срок за отказ. Уведомлението за отказ се изпраща в писмена форма на адреса на «Булграм» ЕООД, по електронен път или по друг подходящ начин на адрес гр. София, ул. «Чипровци» 7.

За упражняване на правото на отказ, Потребителят може да използва стандартния формуляр за отказ, представляващ Приложение № 6 към Закона за защита на потребителите /Приложение 1Б от Директива 2011/83/ и приложен към настоящите общи условия или да заяви решението си по друг начин, но същото трябва да бъде ясно и недвусмислено.
При упражняване на правото на отказ, Доставчикът възстановява на Потребителя платената от него сума в срок от 14 дни от получаване на уведомлението за отказ, като използва същия способ за плащане, който е използвал Потребителят, освен ако Потребителят изрично се е съгласил да получи обратно парите си по друг начин. 

Потребителят няма право на отказ от договора ако услугата е завършило напълно и изпълнението й е започнало с изричното предварително съгласие на потребителя и потвърждание от негова страна, че знае, че ще загуби правото си на отказ, след като договорът бъде изцяло изпълнен от «Булграм» ЕООД.

Разрешаване на спорове

„Булграм” ЕООД попада в обхвата на помирителната комисия при Комисия за защита на потребителите като орган за алтернативно решаване на спорове - kzp.bg. 


Електронната връзка към Европейската платформа за онлайн решаване на спорове е, която може да бъде използвана от потребители е


Приложение № 1 - Стандартен формуляр за упражняване правото на отказ от договора

Стандартен формуляр за упражняване правото на отказ от договора:
 (попълнете и изпратете настоящия формуляр единствено ако желаете да се откажете от договора)

– До (Булграм ЕООД, София  ул. Чипровци 7):
– С настоящото уведомявам/уведомяваме*, че се отказвам/отказваме* от сключения от мен/нас* договор за покупка на следните стоки*/за предоставяне на следната услуга*
– Поръчано на*/получено на*
– Име на потребителя/ите
– Адрес на потребителя/ите
– Подпис на потребителя/ите (само в случай, че настоящият формуляр е на хартия)
– Дата
------------------------------------------------------
* Ненужното се зачертава.

Приложение № 2 - Информация относно упражняване правото на отказ от договора

Информация относно упражняване правото на отказ от договора

І. Стандартни указания за отказ:

  1. Право на отказ от договора от разстояние или извън търговския обект.
  2. Имате право да се откажете от настоящия договор, без да посочвате причини за това, в срок 14 дни.
  3. Срокът за отказ е 14 дни считано от датата, на която Вие или трето лице, различно от превозвача и посочено от Вас, сте влезли във владение на стоките.
  4. За да упражните правото си на отказ, трябва да ни уведомите на адрес гр. София  ул. Чипровци 7 за решението си да се откажете от договора с недвусмислено заявление (например писмо, изпратено по пощата, факс или електронна поща).
  5. Можете да използвате приложения стандартен формуляр за отказ, но това не е задължително. 
  6. За да спазите срока за отказ от договора, е достатъчно да изпратите съобщението си относно упражняването на право на отказ преди изтичането на срока за отказ от договора.

„Действие на отказа.:

  1. Ако се откажете от настоящия договор, ние ще Ви възстановим всички плащания, които сме получили от Вас, включително разходите за доставка (с изключение на допълнителни разходи, свързани с избран от Вас начин на доставка, различен от най-евтиния стандартен начин на доставка, предлаган от нас), без неоправдано забавяне и във всички случаи не по-късно от 14 дни считано от датата, на която ни информирате за Вашето решение за отказ от настоящия договор. Ще извършим възстановяването по посочена от вас банкова сметка; във всеки случай това възстановяване няма да бъде свързано с никакви разходи за Вас.
  2. Имаме право да отложим възстановяването на плащанията до получаване на стоките обратно или докато не ни представите доказателства, че сте изпратили обратно стоките, в зависимост от това, кое от двете събития е настъпило по-рано.
  3. Вие трябва да поемете преките разходи по връщане на стоките. Разходите се очаква да не надвишат приблизително сумата за доставката или стандартната куриерска услуга.
  4. Вие отговаряте единствено за намаляване стойността на стоките вследствие на изпробването им, различно от необходимото за установяване на тяхното естество, характеристики и добро функциониране