25


06/07/2016

Сервизна информация и съвети

Често задавани въпроси

И техните отговори

Често задавани въпроси


Кои марки и модели мобилни устройства сервизирате?

Ние сме оторизирани за гаранционни и извършваме извънгаранционни ремонти за устройства от брандове: 

Как мога да изпратя устройство при вас за ремонт?

За мобилни устройства в гаранция оставете повреденото устройство в офис на фирмата, от където са закупени, или директно при нас на адрес ул.Чипровци 7, град София.

Какви документи трябва да представя?

Необходими са гаранционна карта и платежен документ за всички устройства в гаранция. Ако сте изгубили гаранционната карта на устройството може да поискате копие от търговеца, от който сте го закупили. При изтекла търговска гаранция не са необходими гореизброените документи.

Изгубих гаранционната си карта, но трябва да имате данните ми в системата ви?

Ако сте изгубили гаранционната карта на устройството може да поискате копие от търговеца, от който сте го закупили. Търговецът има право и е задължен да изготви дубликат на документ, издаден от него. Не можем да приемем за гаранционен ремонт мобилно устройство без коректно попълнена гаранционна карта и платежен документ за неговата покупка.

Защо ми е отказано гаранционно обслужване?

Гаранционно обслужване на мобилно устройство се отказва когато оторизирано техническо лице констатира следи и доказателства за неправилна употреба или действия довели до сериозни щети, които не са резултат от нормална употреба. Най-честите причини за отказ са механично причинена вреда вследствие от изпускане (например счупен дисплей) или проникване на вода/течност в телефона. Важно е да знаете, че водоустойчивите телефони не са непременно водонепромокаеми. Ремонт на устройството от неоторизирано лице също води до отпадане на гаранцията. Внимателно прочетете условията на производителя, описани в гаранционната карта. Моля, запознайте се с информация как да се грижите и степените на защита на мобилните устройства.

Аксесоарите на мобилните устройства също ли са в гаранция 2 години?

Всеки производител има определен, специфичен гаранционен срок за аксесоарите.

Какъв е законният срок за гаранционен ремонт?

Според Закон за Защита на Потребителите, Чл. 113. (1) (Нова - ДВ, бр. 18 от 2011 г.) Когато потребителската стока не съответства на договора за продажба, продавачът е длъжен да я приведе в съответствие с договора за продажба.

 (2) (Предишна ал. 1 - ДВ, бр. 18 от 2011 г.) Привеждането на потребителската стока в съответствие с договора за продажба трябва да се извърши в рамките на един месец, считано от предявяването на рекламацията от потребителя.

Колко време ще отнеме ремонта на моя телефон?

Срокът за ремонт на едно устройство зависи от наличността на резервната част и времето за доставка от конкретния производител, ако частта не е налична.

Как мога да се свържа с вас?

Нашите данни за контакт са:

Тел.: *2230

Е-мейл: office@bulgram.net 

София, Пощенски код 1303, ул. Чипровци 7

Колко ще ми струва ремонта на телефона?

Гаранционното обслужване на мобилни устройства е безплатно. За извънгаранционно обслужване ще получите оферта от нас в зависимост от състоянието на конкретното устройство след проведена от нас диагностика.

Колко ще ми струва диагностика на мобилното устройство?

Всички услуги по диагностика и ремонт на устройства в гаранция са безплатни. 

Цени за диагностика с ДДС за извънгаранционни устройства:

  • Диагностика на водоустойчиви устройства 60.00 лв.
  • Диагностика на неводоустойчиви устройства  24.00 лв.
  • Експресна диагностика на неводоустойчиви устройства 48.00 лв.
Експресната диагностика е незабавно стартиране на диагностиката на Вашия продукт, но без гаранция за нейната продължителност и времето за извършване на ремонт. Тази услуга може да Ви бъде отказана в натоварени периоди. При извършен от нас ремонт стойността на диагностиката е включена в стойността на ремонта.

Ако желая експресна диагностика, доплащам ли някаква сума?

Експресната диагностика струва 48 лв. с ДДС за издаване на становище от оторизирано техническо лице в срок до 24 часа. Експресната диагностика не означава експресен ремонт. 

Телефонът ми е върнат със становище, че не е намерен проблем. Защо?

Посоченият от вас проблем не е бил констатиран при подробните тестове и диагностика проведени от оторизирано техническо лице или е част от нормалното функциониране на устройството (например прегряване при работа с някои софтуерни апликации или невключване на телефона поради това, че е с разредена батерия).

Сервизирате ли телефони закупени в чужбина?

Произведените за Европа телефони подлежат на гаранционна поддръжка в България при предоставяне на необходимите за гаранционен ремонт документи. Като правило телефони, произведени за и предлагани на пазари извън Европа, не подлежат на гаранциона поддръжка в България като политика на повечето производители. Възможни са изключения в зависимост от практиката и политиката на конкретния производител. Възможно е да закупите устройство в България, което е произведено или закупено в чужбина извън Европа и то да не подлежи на производствено обслужване в България. За допълнителна информация и въпроси относно обслужването на различните брандове се свържете с нас.

Възможно ли е да издадете фактура?

Да, възможно е, при предоставяне данните на Вашата фирма.

Обадиха ми се и ми казаха да деактивирам FIND MY IPHONE, какво е това?

Услугата FIND MY IPHONE е създадена, за да предпази личните данни на потребителя при евентуална кражба или загуба на устройството. Деактивира се по следния начин, подробно описан в нашите Условия за приемане на продукт от бранд Apple.


Не намерихте отговор на Вашия въпрос? Позвънете на тел.: *2230 и ние ще Ви предоставим необходимата информация.