25


31/07/2017

Сервизна информация и съвети

Гаранция

Гаранционни продукти и гаранция от сервиз Булграм ЕООД

1. Обслужване на продукти в производителска и търговска гаранция

Булграм ЕООД е оторизиран от производителя сервиз и извършва сервизна дейност единствено и само според гаранционните условия на производителя. Гаранционните условия на производителя са ясно и точно дефинирани в гаранциона карта, която е предоставена при покупка на телефон или друго мобилно устройство.  

При установена в оторизиран сервиз Булграм неправилна употреба или по друг начин нарушени гаранционни условия, Булграм е задължен от производителя да откаже гаранционно обслужване. Конретните причини за отказано гаранционно обслужване ще бъдат ясно и точно описани в издаден от Булграм сервизен протокол. При отказано гаранционно обслужване Булграм ще изготви и предостави ценова оферта за извършване на извънгаранционнен ремонт. 

В този случай, след приемане на офертата и извършване на заплатен от Клиента извънгаранционен ремонт в сервиз Булграм, гаранцията на конкретния продукт се възстановява. Това предимство важи само след приемане на първоначално изготвената от Булграм оферта.

За всички мобилни устройства, отговарящи на гаранционните условия на фирмата производител, диагностиката и ремонта са безплатни. Според условията на някои производители телефони и други мобилни устройства, които не са произведени за европейските пазари, не подлежат на сервизно обслужване в Булграм. 

2. Гаранция на извънгаранционни ремонти извършени в сервиз Булграм

Булграм предоставя 30 календарни дни гаранция на извършена услуга за телефони и други мобилни устройства с изтекла търговска гаранция при следните условия:

- Върнатото за повторен ремонт устройство не трябва да има повреди в резултат на неправилна употреба или по друг начин нарушени стандартни гаранционни условия (виж по-долу).

- Върнатото за повторен ремонт устройство е с дефектирала част, сменена при предишното приемане на устройството в сервиза.

- Срокът на гаранция започва от датата на напускане на сервиза, записана в издаден от Булграм сервизен протокол.

3. Причини за отказ на гаранционно обслужване

Гаранцията на мобилно устройство, предадено за диагностика и ремонт, може да бъде отказана и/или премахната ако някое от следните условия е налице:

(а) Дефекти причинени от неправилна употреба, в това число: следи от механично въздействие, удар, изпускане, температурно въздействие, излагане на прах, течности, влага, храна, напитки, животни, насекоми, растения, предмети и други фактори извън допустимите граници за нормална употреба или използването на продукта по начин различен от описания в ръководството на потребителя. 

(b) Ремонт извършен от неоторизиран сервизен център или от неоторизирано лице. 

(с) Използването на продукта заедно с аксесоари или зарядни, които не са одобрени от производителя. 

(d) Дефект в резултат на допълнително инсталиран или нелицензиран софтуер или модификация на съществуващия такъв.

(е) Продукт, чийто сериен номер (IMEI) е сменен, подправен или заличен.

(f) Други условия, включени в гаранцията на конкретния производител.

Приемаме устройства за сервиз според нашите условия за сервизно обслужване. За повече информация се свържете с нас