25


03/04/2017

Сервизна информация и съвети

Качество на услугите в сервиз Булграм

Диагностика и контрол на качеството

Качеството на предлаганите от сервиз Булграм услуги се гарантира чрез наблюдение, анализ и контрол над всички критични елементи в процеса на сервизната дейност.

Процеси и процедури

Булграм е оторизиран сервиз и като такъв следва стриктно формалните процедури за работа дефинирани от производителя. Производителят определя и следи ключови индикатори за представянето, осъществява периодичен одит на оперативната дейност и издава редовни технически бюлетини с новостите по обслужването на бранда.

Диагностика и тестване

Качеството на извършения ремонт се предопределя от професионално извършената с помощта на модерно оборудване диагностика:

- VMI (Visual-Mechanical Inspection) тест: оглед за механични щети и следи от излагане на влага и други вредни въздействия

- Пълен набор входящи тестове за възпроизвеждане на оплакването от клиента

- Комплексна хардуерна и софтуерна диагностика за установяване на всички възможни дефекти чрез автоматични и ръчни (Manual) тестове на различните компоненти:

 • Общ функционален “Ало-тест“
 • Дисплей и тъчскрийн
 • Flashlight;
 • Вибрация;
 • Слушалка и високогооврител;
 • Камери (основна и предна);
 • Handsfree;
 • Сензори
 • Тест SD карта;
 • Тест зареждане/тест USB конектор (служебно и клиентско зарядно устройство);
 • Тест странични бутони;
 • Тест мрежа/WiFi/RF/Mobile data;
 • Тестове за водоустойчивост (Water Resistance Test)
 • Други специфични тестове

Изискванията за изпитване и ремонт варират спрямо сложността на ремонта, определена от симптомите (symptom code), откритите дефекти (fault code) и необходимите действия за поправка (action code). При потвърждаване на дефект той се категоризира като код, специфичен за всеки производител, и се регистрира в сервизната информационна система. Извършва се ремонт според действията, предвидени в процедурите на производителя спрямо кода на идентифицирания дефект. След приключване на ремонта се провежда пълен набор изходящи тестове за потвърждаване, че всички установени дефекти са отстранени.

Контрол на качеството

В допълнение към стандартните изходящи тестове, Булграм прилага и система за последващ качествен контрол чрез:

 • Специализиран екип от технически оторизирани лица, които провеждат пълна диагностика на част или всички от ремонтираните през деня устройства на бранда
 • Допълнителни функционални тестове ако при изходящата логистична обработка на устройствата има възникнали съмнения за нарушени процедури 

Квалифицирани кадри

Булграм разполага с екип от опитни оторизирани техници и инженери, които периодично преминават през курсове на обучение според промените в продуктовата гама на производителя и новостите в сервизното обслужване на бранда. Нашият екип е изграден както от млади и перспективни специалисти, така и от инженери с десетилетен опит в бранша.

Резервни части

Булграм работи само с оригинални резервни части. Оригинални резервни части са само и единствено предоставените или закупени части директно от производител. Производителите на мобилни телефони и устройства предоставят оригинални части само и единствено на оторизирани сервизи. Всички сервизи без оторизация некоректно рекламират притежание и употреба на „оригинални“ части.

Модерно оборудване

Сервизната дейност се осъществява в чиста, защитена от излагане на влага и статично електричество (ESD) среда. Това се постига чрез инсталация и употреба на: 

 • ESD подово покритие
 • ESD антистатични гривни
 • ESD дрехи, ръкавици и обувки
 • ESD контрол на достъпа до сервизните помещения
 • Оборудване за измерване и извеждане на статичното електричество
 • ESD препарати за почистване на под и работни повърхности

Сервизът разполага със станции за запояване, дигитални мултиметри, уреди за топъл въздух и отваряне на устройства, преси за затваряне на устройства, тестери за мрежа, оборудване за тестване на батерии и измерване консумацията на устройството, калибрация на камери и друга специализирана апаратура.

В допълнение, Булграм притежава и специализирана информационна система за управление на сервизния процес както и директен достъп или интеграция с глобалните информационни системи на производителя. 

При съмнения за възможен дефект доверете Вашето устройство на професионалистите в сервиз Булграм.

Качество